Մեր աշխատանքի հաջողության
գրավականը ակնհայտ աճող
պացիենտների հոսքն է DAC:

Նոր Արեշ, Այվազովսկու 30


Տիգրան Մեծի 43
  Գլխավոր       Ծառայություններ       Բժիշկի մասին       Գնացուցակ       Հետադարձ կապ    

"Dental Art clinic" ստոմատոլոգիական կաբինետների աշխատանքի և բուժսպասարկման առանձնահատկությունները

"DAC"-ը ատամնաբուժարանների ցանց է, որի սպասարկումը իրականացվում է ք.Երևան Տիգրան Մեծի 43, Նոր Արեշ Այվազովսկու 30:
"DAC"-ում գործում է հետևյալ ծառայությունները` վիրաբուժական թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, ռենգենաբանական և ֆիզիոթերապևտիկ: Միևնույն ժամանակ համագործակցում
ենք իմպլանտոլոգ և օրթոդոնտ մասնագետների հետ: "DAC"-ի տրամադրության տակ գործում է ձուլարան Թումանյան 28 հասցեում, որի շնորհիվ ձուլովի բոլոր կոնստրուկցիաների պատրաստումը կատարվում է անհամեմատ ցածր գներով:
Դրանք են բյուգելային պրոթեզները, մետաղակեռամիկական, մետաղապլաստմասան, ձուլովի շապիկները և այլն:

"DAC"-ը ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից լիցենզավորված հաստատություն է, ուստի այստեղ անցկացվում են սանեպիտկայանի և չափագրումնեի կենտրոնների կողմից
պարբերաբար ստուգումներ: "DAC"-ի ցանցը հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով: Կաբինետների հարմարավետությունը և սանիտարահիգենիկ
նորմերը համապատասխանում է ներկայիս ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ընդունված կանոնակարգի: Հիվանդների ընդունելությունը "DAC"-ում կատարվում է
նախապես հերթագրումով` միաժամանակ ծանոթացնելով գնացուցակի և պայմանների հետ: Հիվանդների հանդեպ ունենալով անհատական մոտեցում: "DAC"-ից օգտվելը
նախապատվելի է բոլոր խավերի մարդկանց համար:


Ուշադրություն-Ցանկացած տեսակի ատամնաշապիկների տակ կատարվող բուժումները կատարում ենք անվճար, որը շատ մատչելի է դարձնեւմ մեզ մոտ օրթոպեդիկ ծառայությունը:

                                                

     
       
  


Created by Planet.AM